MUDr. Ivana Juránková
zubní lékařka

Protetika

Jedná se o náhrady chybějící části zubu, nebo celého zubu popřípadě skupiny zubů.

Náhrady fixní:

  • Čepové nástavby
  • Korunky z kompozitu, fasetované, celokeramická, metalokeramická
  • Fazety
  • Můstky
  • Dlahy

Náhrady snímací:

  • Celkové snímatelné náhrady 
  • Částečné snímatelné náhrady s jednoduchými kotvícími prvky
  • Skeletové náhrady
  • Hybridní náhrady

Čepové nástavby:

Část je ukotvena v kořenovém kanálku a druhá část slouží k nasazení korunky. K upevnění čepu se využívají vlastní kořeny zubu, které jsou endodonticky ošetřené.

Fazety:

Fazeta je tenký plátek, nejlépe keramický, nalepený na obroušenou plochu předních zubů. Fazetami se koriguje barva zubů, tvar, nebo jiná i mechanická poškození viditelných částí zubů.

Korunky:

Pokud nelze zhotovit výplň, využívají se korunky jako umělé náhrady přirozených zubů.

Můstky:

Jsou řešením náhrady chybějících zubů. Můstky se nasazují na zuby sousedící s mezerou, které se nabrousí na pilíř můstku.

Celkové snímatelné náhrady:

Jedná se o náhradu všech zubů.

Částečné snímatelné náhrady:

Jsou řešením náhrady chybějících zubů většího rozsahu. Náhrady se nasazují na zuby sousedící s mezerou, obdobně jako můstky, ale můžete je kdykoliv podle potřeb z úst vytáhnou a znovu nasadit.

Snímatelné náhrady s jednoduchými kotvícími prvky:

Vlastní protéza drží na zbývajících zubech drátěnými sponami.

Skeletové náhrady:

Snímatelná náhrada jejíž nosným prvkem je litá kovová část, která se kotví na zuby litými sponami.

Hybridní náhrady:

Jsou to opět částečné snímací náhrady, které se svým kotvením ke zbývajícím zubům nejvíce podobají fixním můstkům. Jsou komfortní a estetické. Kotvení zajišťují zásuvné spoje popřípadě systém dvojkorunek (tzv. teleskopy).